Log in
Klachten over uitvaartfotografen of uitvaartfotografie zijn zeker denkbaar.
Marliz Schellekens

Een fotograaf kan bijvoorbeeld storend in beeld zijn tijdens de uitvaart of het condoleren. Hij of zij kan de privacy van bezoekers schenden door ongevraagd foto’s te maken of te dichtbij te komen op te intieme momenten. Ook kan de kwaliteit van de afgeleverde foto’s tegenvallen, zowel in technisch opzicht als qua zeggingskracht van de beelden. Maar geen van deze klachten is op de site van het Klachteninstituut Uitvaartwezen terug te lezen. Wel is er een paar jaar geleden een keer geklaagd over het niet, of niet juist, gebruiken van een foto van een overledene. En wel bij het kappen van het haar. Klager had aangegeven dat het kapsel belangrijk was. De uitvaartondernemer had een foto van de overledene – bedoeld voor het bidprentje – en bovendien hing er een schilderij waarop de overledene was afgebeeld achter de kist.

De uitvaartondernemer had dus kunnen zien hoe het haar moest zitten. De ombudsman stelt de klager op dit punt in het