Log in
Brancheblad Uitvaartzorg heeft een onvolprezen, want actieve redactiecommissie, met leden uit alle geledingen van de uitvaartpraktijk. Zij fungeert als denktank en signaleert wat er speelt en waarover geschreven moet worden. Ik mail de commissie ook de kopij, een paar dagen voor die naar de eindredactie gaat.
Marjon Weijzen

Deze keer, een themanummer over duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen, kwamen er veel opmerkingen, vooral suggesties over wat er ook nog in zou moeten. Loes Rooijakkers, wetende dat ik het voorwoord als laatste schrijf, gaf vindingrijk aan: ‘Misschien kun je er nog iets mee in je voorwoord?’

Misschien denkt u nu: ‘Loes heeft toch zelf een column?’ Dat is zo, maar daarin – zo heb ik haar op het hart gedrukt – kan ze maar één onderwerp per keer kwijt. Ze had er nog een stuk of elf. Duurzaamheid is kortom een thema waar we nog wel vaker op terug zullen komen. Na deze lange inleiding ga ik in dit voorwoord nog in op drie door de redactiecommissie aangedragen punten.

Pauline Baijer meldt naar aanleiding van het artikel ‘Ban plastic bij de uitvaart’ dat zij geen incontinentiemateriaal gebruikt bij het afleggen. ‘Niet nodig, want de rigor mortis werkt ook op de sluitspieren.’ Goede tip. Dat zou veel nodeloos meegegeven plastic schelen. We vernemen