Log in
Het woord ‘lijk’ verdwijnt van de verklaring van overlijden, heeft minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) aangekondigd. ze vindt het niet nodig dat ‘nabestaanden worden gekwetst door het gebruik van het woord ‘lijk’.
Redactie

Joris van Casteren

Schrijver, dichter, journalist en coördinator van de Eenzame Uitvaart:

“Ik ben er niet voor om de taal een gebruiksverbod op te leggen. Taal moet niet te versluierend worden. Het schrappen van het woord lijk is een typisch voorbeeld van eufemistisch taalgebruik, waarmee je zo’n woord de schuld geeft van alles. Maar een woord heeft van zichzelf geen kwade betekenis. Door een woord te veranderen, wordt leed niet minder erg. Een dode blijft een dode. De gedichten van de Eenzame Uitvaart gaan over de eenzaam gestorvene en niet snel over het lijk of lichaam van die persoon. Dichters uit de Poule des Doods zullen dit woord niet vermijden, maar ze gebruiken het ook niet expres, ze willen mensen niet kwetsen met hun gedicht.”

Paul Koeslag

Voorzitter branchevereniging BGNU:

“De Wet op de Lijkbezorging is eigenlijk een naam die in de samenleving niet meer gebruikt wordt, het is meer een