Log in
Ik heb hen nog gekend, de mensen bij je wie je te allen tijde kon aankloppen, of het nu ’s avonds was of bij het ochtendkrieken, op een zondag of tijdens hun vakantie.
Aart Mak

Een oude dominee die een tweetal mensen begeleidde die niet lang meer te leven hadden, durfde niet verder dan naar Limburg en niet langer dan een week met vakantie. Ik herinner me uit mijn jeugd een oudere huisarts die er trots op was dat geen van zijn patiënten ooit een collega had hoeven consulteren. En een boer met koeien en varkens heeft ook geen vakantie. Uit die en nog vroegere tijden stamt het oude en patriarchale idee dat een dominee of priester, huisarts, wijkagent of uitvaartondernemer altijd bereikbaar moet zijn. Tot 1956 werden moeders bij hun trouwen geacht hun baan op te zeggen, ze moesten altijd aan staan voor de opgroeiende kinderen.

We leven inmiddels in andere tijden. De huisarts maakt deel uit van een team, de dominee werkt parttime, en er is, hoe traag ook, sprake van enige emancipatie van de vrouw. Maar hoe