Log in
De wet op de lijkbezorging wordt aangepast. In opinie dit jaar zaken die aan modernisering toe zijn. Deze keer: niet te hard van stapel met nieuwe uitvaarttechnieken.
Redactie

Karin Been

funerair jurist

Karin Been portret“Ik vind niet dat we alles moeten toestaan wat technisch mogelijk is. De functie van wetgeving is (dreigende) problemen oplossen. Bij de mogelijkheden tot lijkbezorging zie ik op dit moment geen probleem ontstaan. Er is, buiten een aantal partijen die er belang bij hebben, geen stroming die vernieuwing wil. Wat ik wel goed zou vinden is de mogelijkheid voor ontheffing voor andere uitvaarttechnieken. Op grond van de ervaringen met ontheffingen kunnen we dan bekijken of vernieuwing van de technieken noodzakelijk is. De vraag daarvoor moet uit de samenleving komen. Uit de evaluatie van de wet samen met de ervaring rondom ontheffingen, zal blijken of wetswijziging gewenst is. Daarbij speelt naast ethische redenen ook duurzaamheid een rol.”

Hannelore Jager

directeur Monuta Uitvaartzorg a.i.

“Voor de toekomst is