Log in
Met enige regelmaat krijg ik klachten over de wijze van opbaren. Nabestaanden ergeren zich aan een verkeerd kapsel, een achterstevoren aangetrokken rok, een dikke luier, zodat de rok niet meer dicht kan, een openstaande mond, door een ongeduldige verzorger in haast uitgezochte en daarom niet gepaste kleding. De opbaring betreft zelden de hoofdklacht, maar zet deze meestal kracht bij.
Marliz Schellekens

Hoewel ik nog nooit een vergoeding toekende – dat wil zeggen een klacht gegrond verklaarde – vanwege de slechte verzorging, zet zo’n klacht behoorlijk op achterstand. Nabestaanden hebben immers de indruk dat de uitvaartverzorger onzorgvuldig handelde, niet de moeite nam om de overledene met piëteit te verzorgen of om de nabestaanden te consulteren. Eigenlijk geeft het de indruk – zo laat men dat ook aan mij weten – dat het u helemaal niet om de overledene te doen is. Het is voor u bijna onmogelijk om van dat negatieve beeld af te komen.

U weet natuurlijk dat een goed gelijkende foto de verzorger helpt. Nabestaanden kunnen zelf de verzorging (mede) ter hand nemen of voorafgaand aan de opbaring checken of alles naar wens is. Voorkomen is immers beter dan genezen. Overigens is het goed om te vragen aan welke kant de overledene zijn scheiding droeg. Anders zijn alle voorbereidingen alsnog voor niets geweest.

Klachtnummers: 2015-049, 2015-041, 2016-084