Log in
“Papier is geduldig”, meende mijn grootmoeder decennia geleden. Ze bedoelde daarmee dat alles wat schriftelijk wordt neergelegd, geen tegenspraak krijgt, ook al is het onzin. Aan onze huidige technische hoogstandjes, zoals internet en Facebook, kleeft eenzelfde gebrek: men kan erin kwijt wat men wil én – problematischer nog – men kan erin lezen wat men wil. Het komt dan ook met regelmaat voor dat klagers een beroep doen op aan internet ontleende argumenten.
Marliz Schellekens

Zo ook de heer A., die de uitvaartfactuur te hoog vond en een beroep deed op de prijs van een uitvaart op de website van de uitvaartondernemer. A. vond dat de familie een groot deel van de werkzaamheden zelf uitvoerde, dus maakte hij een schatting van de uren die de uitvaartondernemer aan de uitvaart besteedde. Zonder overleg met de uitvaartondernemer hield klager een deel van de gage in. Klager vond dat hij daarbij nog vriendelijk was, want in vergelijking met de prijzen op de website was de uitvaartfactuur bijna 2.000 euro te hoog en hij had slechts 1152 euro en 50 cent ingehouden. Het komt klager op een uitbrander van de ombudsman te staan: het geeft geen pas om in vol bewustzijn een kostenbegroting te tekenen en na de uitvaart een rekensommetje te maken op basis waarvan je eigenhandig bepaalt wat je voor de uitvaart over hebt. Klager kwam er dan ook niet mee weg en moest het restant van de uitvaartfactuur alsnog