Log in
Pas in september volgend jaar komt de minister met een planning voor de wijziging van de Wet op de lijkbezorging.
Redactie / Den Haag

In een brief en een debat met de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken gaf minister Raymond Knops (die de zieke Kajsa Ollongren vervangt) een tussenstand. Ook meldde hij dat er in maart een brief volgt over de voortgang. In mei volgt een tweede brief en het advies van de Gezondheidsraad over nieuwe lijkbezorgingstechnieken.

De overheid voert intussen een aantal onderzoeken uit, blijft in gesprek met de branche over kwaliteitsborging, kijkt hoe die wettelijk verankerd én strafbaar gesteld kan worden, en organiseert met de branche een congres.

Digitale nalatenschap moet in de wet geregeld worden, daar zijn alle partijen het over eens, bleek tijdens een overleg op 20 november. Zo wordt er gesproken over het doorgeven van overlijdens aan socialemediabedrijven als Facebook en Google of het doorgeven van accountgegevens aan nabestaanden.

 

Beeld: Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com