Log in
Marketresponse onderzocht voor Monuta de afscheidswensen van zo’n 1500 Nederlanders.
Redactie

Bijna driekwart (74%) kiest voor een ‘doe maar gewoon, standaard’ of ‘klein en intiem’ afscheid, met voor de helft van de ondervraagden na afloop ‘koffie en cake’. Eén op de tien ziet het afscheid als hun ‘laatste feestje’. In veel opzichten zijn jongeren ‘ouderwetser’ of hebben meer afstand tot de dood dan ouderen. Ouderen willen bijvoorbeeld niet meer dat gasten in het zwart naar een uitvaart komen (97% wil dit niet) terwijl jongeren wel vaker willen dat hun gasten in het zwart komen (38%). Monuta hield het niet bij het onderzoeken van de uitvaartwensen. In april gingen ook een tiental uitvaartverzorgers en twee promotiemedewerkers in vijf steden op straat in gesprek met mensen. Niet met de bekende vraag: ‘Is er koffie na de dood?’ maar de variant: ‘Is er cake na de dood?’ Woord­voerder Naomi Samson was ook mee: “We voerden echt mooie gesprekken. Nederlan­ders zijn verrassend open over de dood, ook jonge mensen. Die