Log in
Via Berichtenbox voor bedrijven kunnen gevoelige gegevens veilig, vertrouwelijk en snel uitgewisseld worden (via een versleutelde verbinding) met overheden.
Redactie / Nederland

innovatie illustratie inlog berichtenboxen“Toch maken uitvaartbedrijven er nog niet veel gebruik van”, weet Paul Hogenhuis van ReplyBerichtenbox. “Aangifte van overlijden doen zij bijvoorbeeld meestal zoals de betreffende gemeente dat wil.” Terwijl communiceren via Berichtenbox dus ook zou kunnen. “Als een ondernemer zijn wens om met de berichtenbox te communiceren kenbaar maakt zijn gemeenten wettelijk verplicht om daarin de eerstvolgende werkdag het verlof en de verklaring van overlijden te bezorgen”, stelt Hogenhuis, die naast zijn activiteiten voor ReplyBerichtenbox jurist is bij de provincie Noord-Brabant.

Wie een abonnement op eHerkenning3 heeft genomen kan een berichtenbox voor bedrijven aanmaken en deze inschrijven in het Handelsregister.

Reageert een gemeente niet (snel genoeg), dan kan een gebruiker contact opnemen met ReplyBerichtenbox. Die ondersteunt bij het aanspreken van en procederen tegen onwillige gemeenten. In de pilotfase is de dienstverlening nog kosteloos.