Log in
De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders heeft een beroepsstandaard vastgesteld.
Redactie / Nederland

Er is nu een beroepsprofiel, een kwaliteitsstandaard met competentieen bekwaamheidsvereisten, een beroepscode en een klachtenregeling. Voorzitter Ger Thonen legt uit dat er volgend jaar ook een beroepsregister komt, en een regeling voor permanente educatie (PE). “We gaan niet opnieuw het wiel uitvinden, wellicht sluiten we aan bij het NaVU. Maar we gaan ook met andere aanverwante beroepsgroepen praten, zoals psychotherapeuten; zij werken ook al jaren met beroepsregisters en PE.”