Log in
In het Uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam kwam een groep deskundigen bijeen om de funeraire canon te herzien.
Redactie

Leon Bok en René ten Dam van de werkgroep herziening canon stelden 32 vensters samen over het Nederlands funerair erfgoed. Zoals dat bij een canon hoort, ontstond er direct discussie over de keuzes.

De Funeraire Academie peilde welke vensters zeker behouden moeten blijven en welke weg kunnen. Het praalgraf van Willem van Oranje staat boven aan de lijst weggestemde vensters.

De canon wordt nu uitgebreid met immaterieel erfgoed, kunst&cultuur, rouw en wetgeving. Kortom: van Nederlands funerair erfgoed naar ‘canon van de dood in Nederland’. De werkgroep herziening canon (Leon Bok, Laura Cramwinckel, René ten Dam, Maurice Heemels, Martin Hoondert, Guus Sluiter) kan ermee aan de slag.

Foto: Verdwijnt het praalgraf van Willem van Oranje uit de funeraire canon? Foto: René ten