Log in
De cao voor de uitvaartbranche geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 tot 1 maart 2022.
Redactie / Nederland

Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6 procent (3 procent per 1 februari 2020 en 3 procent per 1 januari 2021). Ook werden er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid (inclusief financiering van het Cao-fonds), verhoging van de werkgeversbijdrage aan vakbondswerk, vervanging van de overgangsmaatregel zaterdagtoeslag crematoria door een persoonlijke toeslag, werknemers die deels hoger ingedeelde werkzaamheden uitvoeren, rechtsbescherming vertrouwenspersonen, continueren van het creëren van extra banen voor mensen met een beperking en over een andere redactionele opzet van de cao. Vergeleken met de vorige cao bevat deze meer arbeidsrechtelijk relevante informatie voor werknemers.