Log in
De Amerikaanse staat Washington is de eerste die, vanaf mei volgend jaar, menselijke compostering toestaat.
Redactie / Verenigde Staten

Natuurlijke organische reductie zet lichamen, vermengd met houtspaanders en stro, in enkele weken om naar ongeveer twee kruiwagens compost. Katrina Spade van Recompose bedacht een speciaal vat met gecontroleerde temperatuur en vochtigheid dat ronddraait. Nabestaanden kunnen de aarde zelfs gebruiken voor hun moestuin. “Het geeft betekenis en nut aan wat er na de dood gebeurt met ons lichaam”, volgens Nora Menkin, directeur van de in Seattle gevestigde People’s Memorial Association.