Log in
Monuta en Dela, beide BGNU-lid, brachten na de Undercover-uitzending over misstanden bij Moer Uitvaartplanners naar buiten dat zij met een eigen branchebrede inventarisatie bezig zijn over wat kwaliteitsborging (en consumentenbescherming) in de uitvaartbranche zou moeten inhouden.
Redactie / Nederland

In de door kwartiermaker Ton Heerts (voorzitter MBO-raad) opgestelde Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming staat dat het keurmerk niet verplicht wordt voor de hele branche (onvoldoende draagvlak), maar dat de ombudsman voor de hele branche gaat werken. Verder zou er één woordvoerder namens de branche moeten komen, namelijk kennisinstituut de Funeraire Academie/Uitvaartmuseum (voorzitter: Edzo Doeve). Het stuk is opgesteld na gesprekken met branchevertegenwoordigers Barbara Alma , Albèr Claassen (BGNU), Sabrina Francken (Klachteninstituut, LVC, Yarden), Heidi van Haastert (BGNU), Hans Heikoop (VMG, Stivu, NIT), Joris Huizinga (VMG), Jan-Jaap Palma (Uitvaart24), Meta Stevens (Netwerk Uitvaartvernieuwers), Frank Splunter (VTU), Anja Vink (LOB) en Peter van Wijk (VTU). Het plan wordt nu op bestuursniveau besproken. De intentie is dat er een eensluidend standpunt ligt voor het eerstvolgende debat van de vaste Kamercommissie binnenlandse zaken over de Wet op de Lijkbezorging (26 november). BGNU-directeur Heidi van Haastert is verbaasd dat Heerts wel examineringorganisatie Stivu maar niet NaVU en SKU polste en betreurt dat nieuwe beroepsgroepen