Log in
Er verschijnen in rap tempo initiatieven om (potentiële) nabestaanden wegwijs te maken in wat wel en niet kan en mag onder de huidige coronabeperkingen.
Redactie / Nederland

Monuta richtte een telefonische hulplijn op, de Uitvaart Hulplijn, die 7 dagen per week van 9 tot 9 bereikbaar is en via www.monuta.nl/afscheid chat op werkdagen tussen 9 en 5. Bureau MORBidee gaf het gratis te downloaden boekje ‘Praten over ziekte en dood in tijden van corona’ uit. BGNU zette een aantal verhalen op de site, voorbeelden van uitvaren in tijden van corona. Op het ondernemersgedeelte van de site staan ook verhalen over de ervaringen van ondernemers bij het werken onder de huidige richtlijnen en de dilemma’s die ze daarbij tegenkomen. Deze info is ook toegankelijk voor niet-leden.

Uitvaart Hulplijn: (0800)7236274