Log in
In Beesd beheert Ron van Harten voor Kroezen Vastgoed een nieuw kleinschalig crematorium, ’t Lief. “We zijn een klimaatneutraal en vooral gastvrij intiem crematorium”, vertelt hij, “met een elektrische oven.
Redactie / Beesd

We kopen zonne-energie in, gebruiken de restwarmte voor onze eigen gebouwen en leveren bovendien restwarmte aan onze buren. Voor de catering gebruiken we onder andere biologische streekproducten van Landgoed Mariënwaerdt.” Bijzonder is dat de oven zichtbaar is voor het publiek. “Niet weggestopt, maar juist een blikvanger.” In de huiskamersetting is ruimte voor maximaal tachtig personen. Een invoer met een kleine groep gaat 1050 euro kosten, een crematie met plechtigheid (2,5 uur) 1575 euro.