Log in
Gaat een onafhankelijk voorzitter, betaald door Monuta en Dela, aan een dood paard trekken, of is het initiatief van de ‘grote jongens’ om een onafhankelijk kenniscentrum voor de uitvaartbranche op te richten levensvatbaar?
Redactie / Nederland

De door kwartiermaker Ton Heerts na branchebrede gesprekken opgestelde ‘Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming’ vormen de leidraad voor de aan te stellen voorzitter. In Heerts’ eindrapportage wordt gesproken van een op te zetten governancestructuur met brancheverenigingen (als VTU, BGNU, Nardus, LOB, LVC, NU, VMG) in een Raad van Advies. Zij zouden de door Monuta en Dela betaalde voorzitter kunnen selecteren. Het platform zou niet alleen de leden van de genoemde brancheverenigingen moeten representeren maar ook de duizenden nu nergens bij aangesloten bedrijven, grotendeels zzp’ers. Het Netwerk Uitvaartvernieuwers (NU, 135 aangesloten leden, zowel uitvaartondernemers als toeleveranciers) is voorzichtig positief, ‘leden willen geen gezamenlijke woordvoering, maar juichen een heldere klachtenregeling voor de hele branche toe’, aldus een woordvoerder. Brancheverenigingen BGNU en Nardus lijken – af te lezen aan hun openbare reacties – eveneens de kat uit de boom te kijken.