Log in
Dela betrekt haar kisten voortaan bij Kaspersma.
Redactie / Nederland

Weer een klap voor Bogra, na het faillissement vorig jaar: 9 van de 35 vaste medewerkers worden ontslagen, naast gedetacheerde en tijdelijke medewerkers. Bron: Noordhollands Dagblad.