Log in
Vorig jaar voerde Dela een stakeholderdialoog over privacy.
Redactie / Nederland

Aanleiding was de tekortkoming in de privacywet: die geldt niet voor overledenen. Er werden drie gesprekken gevoerd, steeds met vijftien externe stakeholders en vier uitvaart- en ict-medewerkers van Dela. Uit de dialoog kwam onder meer naar voren dat de overledene via een wensenlijst inbreng moet hebben en bij Dela moet kunnen vastleggen wie opdrachtgever mag zijn. Dela stimuleert haar leden om duidelijk te maken wie nabestaanden zijn en ontwikkelt een moreel kompas, beleid en richtlijnen als steun aan medewerkers.

De visie bevat ook heel praktische punten, zoals dat tijdens verzorging met familie alleen foto’s door familieleden met eigen middelen gemaakt worden en dat Delamedewerkers er nooit op staan. Dela pleit ervoor dat personen van 18 jaar en ouder zeggenschap hebben over hun digitale nalatenschap en dat bij jongeren onder 18 de ouders en/of voogd beslissen hoe wordt omgegaan met het digitale leven en eigendommen. Als marktleider pakt Dela het voortouw om privacy voor overledenen in de wet verankerd te krijgen.