Log in
Dela is gestopt met het aanbieden van thanatopraxie tot onderzocht is of de gezondheid en veiligheid van uitvaartmedewerkers en nabestaanden voldoende is gewaarborgd.
Redactie

Totdat dit onderzoek is afgerond stoppen Dela, Yarden en Monuta tijdelijk met thanatopraxie. Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie ziet vooralsnog geen reden voor een negatief advies. Wanneer het nieuwe onderzoek is afgerond is nog niet bekend.