Log in
Eddy Heuzeveldt

Een dochter had kort voordat haar zieke moeder was overleden de afspraak gemaakt met de uitvaartonderneming dat de aanstaande uitvaartdienst in zijn uitvaartcentrum op locatie A zou plaatsvinden, omdat zij een eerdere goede ervaring had op die locatie. Toen moeder overleed bleek dat die locatie inmiddels was verkocht, zodat naar een andere locatie moest worden uitgeweken, met een andere uitvaartleider tot gevolg. Dat veroorzaakte veel stress bij de dochter.

Vervolgens bleek de uitgezochte kist niet (tijdig) leverbaar te zijn. Opnieuw een teleurstelling dus, temeer daar moeder snel gekist zou worden.

Als ombudsman heb ik geoordeeld dat de uitvaartleider had kunnen weten dat de besproken locatie niet meer beschikbaar was en had moeten melden dat niet alle kisten uit de brochure snel leverbaar zijn, zodat teleurstelling en stress voorkomen hadden kunnen worden. Aan klager dient een