Log in
Vanaf 4 februari kunnen doodgeboren kinderen in de basisregistratie (BRP) opgenomen worden.
Redactie / Nederland

Dit kan met terugwerkende kracht. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie van de woongemeente van de ouder. Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant. Ook de duur van de zwangerschap doet er niet toe voor de bijschrijving in de BRP. Een ouder kan verzoeken tot opname in de BRP als die op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de basisregistratie. Voorwaarde is dat er een akte van geboorte van een levenloos kind is. Ook deze kan later nog worden opgemaakt. Met deze registratie worden doodgeboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.