Log in
Nieuw in het funeraire onderzoek: Doodonderzoek(ers) Nederland (DONE).
Wim Cappers / Nederland

Onderzoekers van verschillende universiteiten die vanuit diverse invalshoeken de dood analyseren. Niet in hun ivoren torens, ze verrichten ook veldwerk. Bovendien delen ze hun ervaringen via de Funeraire Academie met de uitvaartbranche. Sinds vorig jaar is deze groep studenten, promovendi en gepromoveerden drie keer bij elkaar geweest. In februari bediscussieerden de aanwezigen de vraag wie bij de uitvaart de leiding moet hebben: de uitvaartondernemer of de ritueelbegeleider. Geen van beiden, was de slotsom. Het regelen van spullen en het vormgeven van rituelen zijn nauw met elkaar verbonden.