Log in
Op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken overlegt een twintigtal vertegenwoordigers van de uitvaartbranche over kwaliteitsborging in de branche.
Redactie / Nederland

Aan tafel zit grotendeels hetzelfde gezelschap dat al met elkaar sprak over de ‘Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming’: branchevereniging Natuurbegraven, Netwerk Uitvaartvernieuwers, BGNU, LOB, Nardus, LVC, LOB, VMG, Stivu, Klachteninstituut, Dela en Monuta. BGNU-directeur Heidi van Haastert meldt dat er draagvlak is voor een onafhankelijke door de overheid benoemde ombudsman voor de hele branche.