Log in
Elf (oud-)Monuta franchisenemers stapten naar de rechter, omdat ze het niet eens zijn met hun nieuwe franchisecontract.
Redactie / Nederland

Het contract van de eerste lichting franchisers – met een duur van vijf jaar – werd door Monuta niet verlengd; wel kon overgestapt worden op een nieuwe franchiseformule. Monuta biedt daarbij meer ondersteuning, maar verhoogt het af te dragen bedrag per uitvaart met een factor drie. Voor franchisers die niet op deze nieuwe voet door willen, wordt het concurrentiebeding geschrapt. Zij kunnen zelfstandig doorgaan. Monuta wil tot de uitspraak, die in oktober wordt verwacht, niet reageren.