Log in
Wervings- en selectiebureau Ebbinge werft een directievoorzitter voor een nog op te richten overkoepelend orgaan voor de uitvaartbranche.
Redactie

Wim Keizer van Ebbinge verwacht de functie ‘ergens deze zomer’ te vervullen. Monuta en Dela betalen het eerste jaarsalaris.

Branchevereniging BGNU en Netwerk Uitvaartvernieuwers vinden de stap – na het verkennende onderzoek van Ton Heerts en het opstellen van Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming voor de uitvaartbranche vorig jaar, te groot en te snel.

BGNU-directeur Heidi van Haastert had liever een verkenner gezien dan een algemeen directeur en vraagt zich af of de bestaande informele samenwerking in het platform uitvaartzorg niet voldoende is. Meta Stevens, voorzitter van het Netwerk Uitvaartvernieuwers (NU), geeft aan de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De uitvaartvernieuwers willen graag een onafhankelijk klachteninstituut voor de hele branche, maar betwijfelen of een overkoepelende branchevereniging de belangen van kleine zelfstandigen gaat behartigen en het inzicht voor de consument in de branche daadwerkelijk gaat vergroten. De ervaringen met het bestuursteam coronavirus bevestigen Stevens in die mening. “Het bestuursteam pleitte voor meer beperkingen dan de RIVM-richtlijnen toestaan – om het eigen personeel te beschermen –,