Log in
In de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de gevolgen van de vergrijzing, zonder aanvullend beleid. We worden ouder en de kosten voor de (ouderen) zorg stijgen.
Redactie / Nederland

Bron: RIVM, Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018