Log in
Het merendeel van de Nederlanders sterft bejaard of hoogbejaard. De groep die sterft tussen het 85e en 90e levensjaar is het grootst. In 2017 waren dat er ruim 28.000. Ruim 100.000 Nederlanders stierven er dat jaar die ouder dan 75 waren. Aan de andere kant van de leeftijdschaal stierven er zo’n 600 baby’s, nog geen honderd kinderen voor de schoolgaande leeftijd, nog geen 200 schoolgaande kinderen en ruim 500 jongeren.
Redactie / Nederland

Infographic_Grafstenen_2903

Bron: CBS, overlijdens naar leeftijd, 2017.