Log in
De eerste Navu-diploma’s zijn uitgereikt, onder meer aan uitvaartverzorgers van Monuta: Marijn Beekman, Bernadette Bergsma, Monique Beijersbergen, Maartje Bossenbroek, Sandra Dijkstra, Leonie van Egmond, Berendjan Endedijk, Lisa Fokker, Mieke Folkers, Carin Graveland, Anouk Gorter, Marnix Hammer, Jack den Heijer, Bram Heijnens, Dorothée Hoeksema, Dirk Hofman, Ferry van der Horst, Dennis Houkes, Jacqueline Keur, Gerrit Klein, Margriet Krook, Yvonne Manders, Berny Metselaar, René Meutstege, Jolanda Nieuwlaat, Annet Nijboer, Felicia Postma, Ronald Schoonderwal, Elly vd Steen, Helga Talsma, Judy Tamboer, Anton Tjapkes, Sylvia van Vemde, Miriam Vennekes, Wouter Verbiest, Elise Weda en André Zaalmink.
Nieuwegein
  • Bedrijfskundige Esther Kooistra (52) volgt Bob van Laatum op als relatiemanager business-to-business voor de uitvaartgroep van Monuta. Van Laatum gaat na 35 jaar bij Monuta in de loop van dit jaar met pensioen. Kooistra werkt sinds 2011 in de uitvaartbranche, bij Tap Uitvaartzorg en repatriëringsbedrijf Ouwerkerk International. Zij zat in het bestuur van Sku, Navu en Effs en was landenvertegenwoordiger namens BGNU bij Fiat-ifta.
  • Wim en Christa Korb van Mortalitas gaan met pensioen en stoppen daarom met de postmortale zorg in het Erasmus Medisch Centrum.
  • Joke van der Brug is om gezondheidsredenen secretaris-af van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed.
  • Nu de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof zijn opgenomen binnen het cluster publieksaccommodaties, is de functie van directeur Essenhof komen te vervallen. Pauline Harmsen gaat verder als interim-manager binnen de gemeente Dordrecht. Verantwoordelijk voor de Essenhof zijn clustermanager Wybe Zijlstra en