Log in
Alles wordt steeds duurder, maar de begraafplaats in Losser blijft de goedkoopste van Nederland.
Redactie

Dat bleek onlangs uit onderzoek naar de kosten van lijkbezorging in Nederland door Monuta. Dat de grafprijzen enorm verschillen, en gemiddeld genomen stijgen, is uit het jaarlijkse tarievenonderzoek wel bekend. Voor de kosten van cremeren geldt dit evenzeer. Gemiddeld kost een stille crematie in Nederland € 707 (2021: € 694), een crematie met dienst € 1.415 (2021: € 1.391). In Amersfoort kun je cremeren vanaf € 399, in Sneek kost het minstens € 1688. Of dit de hoogste en laagste tarieven zijn, meldt het persbericht van Monuta niet. De tarieven in Sneek en Amersfoort trouwens ook niet, die haalden we uit de tarievenmeter. In het persbericht lijken de crematie­tarieven veel dichter bij elkaar te liggen dan de grafkosten, omdat er gesproken wordt van gemiddelden per provincie. ‘Gemiddeld zijn de kosten voor een stille crematie in Utrecht het laagst (€ 558) en in Friesland het duurst (€ 926).’ Maar gemiddelde kosten betaal je natuurlijk nooit.

Web Evengoed is Monuta’s tarieven­meter een