Log in
Berichten uit de rubriek kortst van het magazine.
Redactie

Documentaire

Nabestaandenuitkering onder druk

Onlangs riep vakbond CNV de regering op de nabestaandenuitkering (Anw) te verruimen, maar het kabinet wil juist extra bezuinigen. Minister Wouter Koolmees van Sociale zaken vindt dat de Anw alleen is voor nabestaanden die geen andere bron van inkomsten hebben en wil de looptijd verkorten.

Bron: Trouw.

Biobrandstof

Correct Monnereau (Doetinchem) stapte met het hele wagenpark over op fossielvrije biobrandstof (HVO100). In een persbericht laat de regionale vervoerder weten hiermee 89 procent minder CO2, 33 procent minder roet en fijnstof, 30 procent minder waterstof, 24 procent minder koolmonoxide, 9 procent minder Nox (stikstofoxide) en helemaal geen zwaveldioxide meer uit te stoten. Wat nog wel aan CO2 wordt uitgestoten wordt gecompenseerd met de ontwikkeling van landbouwgrond naar nieuwe natuur bij Westendorp, Oude IJsselstreek.

Aparte status natuurbegraven

Brancheverening voor natuurbegraafplaatsen Brana pleit voor een aparte wettelijke status voor natuurbegraven. Voor natuurbegraafplaatsen zouden andere afstanden tot het grondwater kunnen gelden omdat er niet geruimd wordt.