Log in

Yarden stopt met franchise
Yarden bouwt haar franchiseformule af. Lopende franchiseovereenkomsten worden uitgediend. De laatste franchiseovereenkomst loopt af in augustus 2025.

Platform christelijke uitvaartsmuziek
‘Het Laatste Lied’ is een nieuw platform voor live christelijke uitvaartmuziek, waarbij meer dan zestig professionele muzikanten zijn aangesloten. Initiatiefnemers Jafeth & Sifra Bekx willen nabestaanden hiermee bemoedigen en een blijvende herinnering geven met liederen die passen bij een uitvaart. Op de site staan favoriete gezangen, psalmen en ook eigen christelijke liederen. Vanaf € 495. WEB Hetlaatstelied.nl

Cremeren op Urk?
Klaas Brouwer, de nieuwe voorzitter van Urker begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten (22.000 leden, 90-95 procent van de Urkers) wil cremeren mogelijk maken. Hij verwacht dat over twee decennia een crematorium op Urk rendabel