Log in
Redactie

Checklist overlijden

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken stimuleert gemeenten om nabestaanden tegelijk met de akte van overlijden een brief te overhandigen waarin zij attent gemaakt worden op de digitale checklist bij overlijden.

Corona-overledenen in 2020

In 2020 overleden 168.678 Nederlanders, 16.800 meer dan in 2019. Daarvan overleden ruim 20.000 aan corona, zo’n 12 procent. Grootste doodsoorzaak was kanker (bijna 28 procent), daarna hart- en vaatziekten (bijna 22 procent). Bron: CBS.

Raad van commissarissen

De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) formeert een Raad van Commissarissen (RvC), die toezicht moet gaan houden op het vijfkoppige bestuur. Aanleiding is de per 1 juli 2021 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het bestuur blijft functioneren zoals het