Log in
Berichten uit de rubriek Kortst van het magazine.
Redactie

Pilot zondagse rouwpost

In september en oktober voert PostNL een pilot uit om rouwpost op zondag te laten ophalen vanuit medische brievenbussen. De post wordt zondag na 17 uur opgehaald, er is voorafgaand geen aanvraag nodig. De pilot vindt plaats in Zeeland en Noord-Brabant (postcodegebied 4300AA – 4999ZZ). Aanmelden: anna.kim@post.nl

Greenleave voor niet SKU-Bedrijven

Stichting GreenLeave voor duurzame uitvaarten stapt af van de eis om aangesloten te zijn bij het SKU (Keurmerk Uitvaartzorg)

Weekend begraafplaats naar

2021 Het Weekend van de Begraafplaats van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) is verplaatst naar 28, 29 en 30 mei 2021. Thema blijft: ‘Begraafplaatsen: Vol liefde’.

Natuurbegraven in Hilversum

Uitvaartstichting Hilversum heeft op begraafplaats Bosdrift plaatsgemaakt voor 53 natuurgraven met bomen aan de hoofdzijde van het graf.

Tijdstip overlijden nauwkeuriger

Met huidplakkertjes of een thermische camera kan het tijdstip van overlijden na een misdrijf met grotere nauwkeurigheid vastgesteld worden.