Log in
In de Brede Maatschappelijke Discussie over een waardig levenseinde worden tot en met 18 april in vier steden huiskamergesprekken gevoerd over voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden.
Redactie / Nederland

De gesprekken zijn onderdeel van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase in opdracht van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven worden huiskamergesprekken georganiseerd waarin mensen hun ervaring, opvattingen, zorgen en wensen kunnen delen over deze onderwerpen. De deelnemers aan de huiskamergesprekken komen vervolgens bijeen in een buurtgesprek, waarbij ook andere deelnemers kunnen aansluiten. Experts gaan dieper in op de thema’s en er is een informatiemarkt. De reeks gesprekken sluit af met een symposium op 25 juni.