Log in
De overheid stelt de komende jaren 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Staatssecretaris Blokhuis wil dat het aantal zelfdodingen en suïcidepogingen (1917 in 2017) daalt. Hij stelt ook nog 15 miljoen beschikbaar voor onderzoek en initiatieven om zelfdoding te voorkomen.
Nederland