Log in
In 2017 zijn 118 klachten ingediend, staat in het jaarverslag van het Klachteninstituut Uitvaartwezen, weer meer dan in 2016.
Redactie

In 2017 zijn 118 klachten ingediend, staat in het jaarverslag van het Klachteninstituut Uitvaartwezen, weer meer dan in 2016. Ombudsman Marliz Schellekens denkt dat publicaties over de uitvaartbranche in de media en in tv-programma’s meespelen. Veel klachten gaan over financiën. Vorig jaar vond de Ombudsman de tegemoetkoming van de uitvaartverzorger in alle gevallen waarin klagers niet tevreden waren met die tegemoetkoming redelijk en billijk en verklaarde de klachten daarom ongegrond. Ook waren er relatief veel klachten over nabestaanden die niet de gelegenheid kregen afscheid te nemen van de overledene of niet bij de uitvaart werden betrokken.