Log in
De meeste Nederlanders, 53 procent, geloven in een leven na de dood. 28 procent denkt dat er geen leven na de dood is, 19 procent weet het niet. Van diegenen die geloven in een hiernamaals gelooft slechts 7,6 procent in de hel en 33 in de hemel. Tot 60 procent van de rouwenden ziet nog beelden van de overledene. In de meeste gevallen bieden ze troost en roepen ze positieve herinneringen op. Gewoonlijk komen ze voor in de eerste maand na een sterfgeval.
Redactie / Nederland

BU#10 2019_Infographic_DEF

Bronnen: Marije van Beek, Trouw, 16-1-2015, en site Vrije Universiteit n.a.v. onderzoek naar de spirituele beleving van Nederlanders door Kieskompas, André Krouwel en Joke van Saane. Eos-Magazine, 6-1-2017, Liesbeth Gijsel, n.a.v. onderzoek Post-bereavement hallucinatory experiences: A critical overview of population and clinical studies (2015)