Log in
Nieuwe methoden van lijkbezorging moeten er komen, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in haar lang verwachte brief aan de Tweede Kamer.
Redactie / Den Haag

Maar het duurt nog even voor resomeren wettelijk zal worden toegestaan: ze wacht op een advies van de Gezondheidsraad (uiterlijk: voorjaar 2020) over een beoordelingskader voor nieuwe lijkbezorgingstechnieken, waarin het door TU Delft opgestelde kader wordt meegenomen. Jurist Karin Been, gespecialiseerd in funerair recht, schat in dat deze adviesaanvraag nog wel een oponthoud van drie jaar zal betekenen voordat daadwerkelijk wordt besloten of resomeren er al of niet komt.

De minister werkt ondertussen aan een nieuwe, moderne uitvaartwet. Er komen onder meer een kortere verplichte bewaartermijn voor as, en meer helderheid over hoelang een crematorium de as moet bewaren. Verder wil Ollongren extra voorschriften voor de identificatie van overledenen en een ander woord dan ‘lijk’ op de verklaring van overlijden. In de wens om een overleden tweeling of bij de bevalling overleden moeder en kind samen te begraven of cremeren gaat ze (om strafrechtelijke redenen) niet mee.

Tevens wordt er gewerkt aan een vertaalslag van de wet in duidelijker voorschriften, handleidingen