Log in
De Uitvaartwet — beoogde nieuwe naam voor de Wet op de lijkbezorging — is niet erg in trek onder Tweede Kamerleden.
Redactie / Den Haag

Slechts twee politici lieten zich door uitvaartdeskundigen informeren tijdens een rondetafeloverleg over de moderniseringsvoorstellen van Monica den Boer (D66). Zij diende eind vorig jaar een initiatiefnota in om die wet te moderniseren. Tobias van Gent van de VVD moest ook nog eerder weg, waarna Nevin Özütok (GroenLinks) in haar eentje het volk vertegenwoordigde. De vijftien door Den Boer genodigden (uitvaartbedrijven, belangenbehartigers, onderzoekers en opleiders) schetsten welke wettelijke wijzigingen zij wenselijk achten. Breed gedragen was de roep om een onafhankelijk orgaan dat de kwaliteit van de uitvaartzorg moet gaan bewaken. De gevestigde partijen, die als laatste aan de beurt waren, wezen daarbij vooral op de toename aan nieuwe, onervaren toetreders in de branche. Het zal nog wel even duren voor de wet is aangepast: minister Ollongren wacht eerst op een advies van de Gezondheidsraad over nieuwe vormen van lijkbezorging, zoals resomeren. Het Rondetafelgesprek van 11 april en het notaoverleg van de vaste commissie Binnenlandse Zaken met minister Kajsa Ollongren van 27…