Log in
Monuta schakelt zo’n vijf tot tien keer per maand een incassobureau in om een niet-betaalde factuur te innen, schrijft het uitvaartbedrijf in een artikel op Amweb.
Redactie / Nederland

Voor 2018 waren dat er maandelijks dertig of veertig. Die forse afname heeft de organisatie volgens Kees Levisson, manager uitvaartadministratie, vooral te danken aan meer bewustwording en betrokkenheid van de uitvaartverzorgers. “Niet alleen bij de screening van opdrachtgevers, maar ook voor wat betreft de inspanning die na het versturen van de factuur wordt geleverd om een vordering geïncasseerd te krijgen. Vroeger stuurden we veel brieven, herinneringen en aanmaningen, nu proberen we zo veel mogelijk minnelijk te schikken op het moment dat niet direct, of niet alles, kan worden betaald en zoeken we naar andere wegen, waaronder het aanbieden van betalingsregelingen.”

“Er wordt altijd eerst een creditcheck gedaan”, zegt Levisson. “Pas daarna gaan we, op basis van de eventuele uitkeringen, invulling geven aan de begroting en de invulling van de toekomstige uitvaart. Mocht een klant het zelf aan kredietwaardigheid ontbreken, dan zien we ook vaak familie en vrienden bijspringen.”

“Als er niet tijdig wordt betaald, stuurt een incassobureau een brief dat