Log in
Klager, aannemer van beroep, heeft van de uitvaartondernemer een offerte ontvangen en die vervolgens voor akkoord ondertekend.
Eddy Heuzeveldt

Na de uitvaart beklaagt hij zich erover dat het in de offerte vermelde aannametarief niet is gespecificeerd, waardoor hij een gedeelte van de kosten niet wil betalen. In de bouwwereld moet alles gespecificeerd zijn, dus ook het aannametarief had nader gespecificeerd moeten zijn, aldus klager.

Als ombudsman heb ik de klacht afgewezen, omdat de volgorde van ondertekenen en klagen niet klopt. Klager had de offerte niet moeten aanvaarden als hij vragen over het aannametarief had. Door te ondertekenen heeft hij zich met de offerte akkoord verklaard en zal hij het aannametarief gewoon moeten betalen. Klachtnummer 2020-076 WEB ombudsmanuitvaartwezen.nl