Log in
In Alkmaar zijn Monuta en PC Uitvaart begonnen met de bouw van een multifunctioneel rouwcentrum.
Redactie / Alkmaar

Yarden verbouwt – naast haar multiculturele rouwcentrum in Amsterdam- Zuidoost – Nieuw Eykenduynen in Den Haag tot een multifunctioneel uitvaartcentrum. Alle drie de rouwcentra verwachten medio 2019 gereed te zijn.