Log in
Uitvaartverzekering.nl liet Panelwizard onderzoeken wat Nederlanders regelen voor hun digitale nalatenschap.
Redactie / Nederland

Van de ruim duizend respondenten gaf 70 procent aan niet geregeld te hebben wat er met hun accounts op social media moet gebeuren na overlijden. Zo’n 40 procent wil dat zijn accounts worden verwijderd. Bij 29 procent van de Nederlanders mogen de nabestaanden beslissen wat er met de digitale erfenis gebeurt.

Kort BU 9 - 2019 grafiek

Slechts een op de vijf heeft partner, familie of een goede vriend verteld waar zij de inloggegevens van de social media accounts kunnen vinden, mocht dat ooit nodig zijn. In 2,7 procent van de gevallen zijn inactiviteitsvoorkeuren ingesteld voor de accounts, zodat nabestaanden na verloop van tijd automatisch toegang krijgen tot de nodige accounts, en 1,3 procent van de respondenten bewaart de gegevens in een digitale kluis. Bijna een derde van de laagopgeleide Nederlanders heeft familie of vrienden op de hoogte gesteld of iets vastgelegd bij de notaris, tegenover slechts 16 procent van de hoger opgeleiden.