Log in
In Vorden startte Natuurbegraafplaats Schapenmeer, op een terrein van 6,5 hectare binnen een landgoed van 65 ha, grenzend aan de algemene begraafplaats.
Redactie

De natuurbegraafplaats, aangesloten bij Natuurplaatsen van Waarde, krijgt nog een plek om ceremonies in de open lucht te houden. Gery Wibbelink is de beheerder.

Ook in Oosterhout werd een natuurgedeelte geopend, de Jaargetijden. Een voormalige maïsakker (1 ha) grenzend aan herdenkpark Leijsenakkers wordt omgeturnd tot bloemenweide. Als grafteken mogen alleen boomschijven, of een boom of struik. Op de graven mogen ook verwilderingsbollen worden geplant. Leijsenakkers is van Stichting Begraafplaatsen Oosterhout.