Log in
Een uitvaartondernemer heeft een dispuut met een opdrachtgever over de factuur. Kort daarna vraagt hij om afgifte van de as van de overledene.
Eddy Heuzeveldt

De uitvaartondernemer stelt als voorwaarde dat de factuur eerst betaald moet worden. Maar het weigeren van de as roept veel emoties op bij een opdrachtgever, zodat de uitvaartondernemer zeer terughoudend moet zijn met een weigering tot afgifte. In juridische termen: er moet terughoudend worden omgegaan met een beroep op een opschortings- of een retentierecht. Slechts als het vrijwel zeker is dat de opdrachtgever in het geheel niet wil betalen, mag de uitvaartondernemer de afgifte van de as weigeren. Zo oordeelde een rechter eens dat een opdrachtgever in het buitenland die aan had gegeven niet te kunnen betalen geen recht had op de as. Dat was hier niet het geval. Ik oordeelde dat de uitvaartondernemer niet voldeed aan zijn verplichting tot afgifte van de as en dat daarom een korting op de factuur van 10 procent gerechtvaardigd was.

 

Klacht 2020-022