Log in
De Europese Norm voor de uitvaart (EN 15017), uit 2005, wordt aangepast.
Redactie / Nederland

Het is de bedoeling dat de nieuwe norm vanaf volgend jaar gaat gelden. Er ligt nu een concept. De Nederlandse uitvaartbranche werkt overigens niet mee aan de nieuwe norm. Volgens adviseur Joost Witsenburg van NEN was er niet genoeg draagvlak voor een normcommissie, met name omdat de handboeken van de SKU veel gedetailleerder en beter waren dan de Europese norm. “Wellicht gaat dat nu veranderen, de nieuwe norm lijkt veel uitgebreider.” SKU-voorzitter Mijndert Rebel beaamt dat. “Bovendien had de branche er de benodigde 60.000 euro niet voor over”, constateert hij. In veel andere landen, waar lidmaatschap van een branchevereniging verplicht is, is zo’n bijdrage makkelijker op te brengen. “Maar al hebben we niet meegewerkt, we geven nu wel onze reactie op het concept.” BGNU-voorzitter Paul Koeslag wijst erop dat de nieuwe Europese aanbevelingen mee moeten worden genomen bij de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging en dat de opleidingseisen die de nieuwe norm voorstelt niet zo ver gaan als