Log in
Een klachteninstituut waar elke uitvaartprofessional bij aangesloten is. Ofwel: zekerheid voor consumenten. Niemand in de branche lijkt er bezwaar tegen te hebben, maar hoe het geregeld moet worden, is nog een zoektocht.
Redactie

Het juninummer van Brancheblad Uitvaartzorg heeft als thema ‘omgaan met klachten’. In het hoofdartikel constateert redacteur Ingeborg van den Wijngaart dat er zeker draagvlak is voor een klachtenregeling voor de hele branche, maar dat het realiseren ervan makkelijker gezegd is dan gedaan. Het juninummer verschijnt 24 juni.