Log in
Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft het afscheid van hun ouder(s) nog niet met hen besproken, een kwart is dat ook niet van plan.
Redactie / Nederland

De rest wacht tot hun vader of moeder er zelf over begint. Dit blijkt uit onderzoek van NL-Eyes in opdracht van Monuta. Met de eigen partner is het gemakkelijker praten over de uitvaartwensen: 88 procent deed dat al. Verder blijkt dat een derde van de 65-plussers, ongeveer een miljoen Nederlanders, hun afscheid nog niet met dierbaren hebben besproken. De helft van de respondenten geeft aan dat de uitvaart van een bekende daar een goed moment voor is.